Hoe vaak krijg ik opdrachten aangeboden?

Dit is afhankelijk van het aantal vakgebieden waar we je voor kunnen benaderen. In de regel wordt een module eens per jaar ontwikkeld of bijgeschaafd. Een vakgebied kent meerdere modules, dit is echter wel per vakgebied wisselend.