•  

  Freelance Programmaleider HBO-bachelor Accountancy

  Als programmaleider speel je een cruciale rol bij het waarborgen van de kwaliteit en relevantie van de HBO-bachelor opleiding Accountancy binnen de onderwijs labels LOI & NTI. Wij zoeken een gedreven professional die in staat is om te anticiperen op veranderingen binnen het vakgebied en deze te vertalen naar effectieve onderwijspraktijken.

Terug
Freelance Programmaleider HBO-bachelor Accountancy Opdracht informatie
Freelance
WO
Dit zijn je werkzaamheden

Als freelance programmaleider ben je verantwoordelijk voor het bewaken van de inhoudelijke juistheid, samenhang en actualiteit van de opleiding Accountancy als geheel. Je rapporteert direct aan het onderwijsmanagement.

Taken tijdens de ontwikkeling van de opleiding

 • (Mede) ontwikkelen van het beroeps- en opleidingsprofiel;
 • Vertalen van het opleidingsprofiel naar het curriculum;
 • In opdracht van het onderwijsmanagement beoordelen van leer- en toetsplannen op hoofdlijnen. Het criterium is hierbij of het beroeps- en opleidingsprofiel in de leer- en toetsplannen voldoende is uitgewerkt;
 • In opdracht van het onderwijsmanagement evalueren van beoordelingsrapporten van de beoordelaar over de leer- en toetsplannen;
 • Desgevraagd adviseren over de ontwikkeling van leer- en toetsplannen.

Taken tijdens de looptijd van de opleiding

 • Aanbevelingen doen voor actualisatie van de opleiding. Hierbij wordt een indicatie gegeven van de noodzaak (het belang en de urgentie) van de actualisatie en, in opdracht van het onderwijsmanagement, een eerste opzet voor de actualisatie zelf. Deze opzet kan zowel kwalitatief (inhoudelijk) als kwantitatief (aantal pagina’s) zijn;
 • Signaleren en communiceren van relevante, nieuwe of gewijzigde resultaten uit vakgerelateerd (wetenschappelijk en/of toegepast) onderzoek, competentieprofielen, beroepsprofielen, eindtermen, exameneisen, technologieën, scholingsbehoeften (bijscholing, nascholing, regionaal, landelijk, etc.), arbeidsmarktrelevantie en activiteiten van andere opleiders, die invloed (kunnen) hebben op onderhavige opleiding(en) en modules;
 • Voorstellen doen tot actualisering van de informatie in de digitale leeromgeving, welke onder meer bestaat uit opleidingsinformatie, module-informatie en de mediatheek (met onder andere relevante links);
 • In geval van een herziening van de opleiding in opdracht van het opleidingsmanagement onderzoeken of de wijzigingen in het materiaal gevolgen hebben voor lopende en aflopende studenten en de examens en vermelden van te treffen maatregelen;
 • Desgevraagd beantwoorden van vragen en klachten die verstrekt zijn door interne medewerkers over de inhoud van de opleiding;
 • Desgevraagd ondernemen van actie naar aanleiding van resultaten en aanbevelingen die voortvloeien uit het kwaliteitsbeleid (zoals evaluaties en audits).
Jouw profiel
 • Je hebt een afgeronde financiële of bedrijfseconomische opleiding op wo-master niveau, bij voorkeur op het gebied van Accountancy;
 • Je bent aantoonbaar bekend met het werkveld van opleiding Accountancy;
 • Je hebt didactische/onderwijskundige ervaring op tenminste hbo-niveau;
 • Je volgt de ontwikkelingen binnen het vakgebied, net als de nieuwste inzichten uit vakgerelateerd (wetenschappelijk en/of toegepast) onderzoek op de voet, en kan hieruit de eventuele gevolgen voor de opleiding afleiden;
 • Je bent bereid gedetailleerde kennis van het totale betreffende opleidingsproduct van de LOI & NTI eigen te maken;
 • Je bent bereid bekend te raken met de LOI & NTI-procedures die gelden voor de ontwikkeling en het onderhoud van opleidingen.
Ons aanbod

Wij bieden je een verantwoordelijke en deels zelfstandige freelance positie in een professionele organisatie. Geen vast dienstverband, wel een hechte samenwerkingsrelatie met een wederzijdse loyaliteit. We betrekken je graag bij ons product en zien ‘onze’ freelancers echt als onderdeel van de organisatie.  

Herken je jezelf in dit profiel en word je enthousiast van deze functie? Upload dan zo snel mogelijk je motivatie en je cv. Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op via recruitmentfreelancers@online-education.nl.

Reageer op deze Freelance vacature
Heb je nog vragen? Ik help je graag.
Wendy van Dam
De organisatie